Chia Sẻ Văn Khấn Thần Linh – Văn Khấn Tổ Tiên – Văn Khấn Chúng Sinh Tháng 7

 1. Văn khấn Thần Linh ngày Rằm tháng 7
  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
  Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.
  Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
  Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…….
  Tín chủ chúng con là…..
  Ngụ tại…….
  Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
  Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
  Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.
  Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.
  Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.
  Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.
  Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!
  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
 2. Văn khấn tổ tiên Rằm tháng Bảy
  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
  Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.
  Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.
  Tín chủ chúng con là….
  Ngụ tại….
  Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm…. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.
  Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….
  Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.
  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
  Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)
 3. Văn khấn chúng sinh Rằm tháng Bảy
  Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
  Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.
  Con lạy Đức Phật Di Đà
  Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
  Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.
  Tiết tháng 7 sắp thu phân
  Ngày Rằm xá tội vong nhân hải hà
  Âm cung mở cửa ngục ra
  Vong linh không cửa không nhà
  Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả
  Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
  Gốc cây xó chợ đầu đường
  Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang
  Quanh năm đói rét cơ hàn
  Không manh áo mỏng – che làn heo may
  Cô hồn năm bắc đông tây
  Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn


Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để dành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng hòa hài gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hóa kim ngân
Cùng với quần áo đã được phân chia
Kính cáo Tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con

Tên là:………………………………
Vợ/Chồng:…………………………
Con trai:……………………………
Con gái:…………………………….
Ngụ tại:……………………………..

Trả lời