Cách ngăn Người dùng Telegram thêm bạn vào Nhóm Telegram!

Xin chào mọi người, mình muốn chia sẻ những gì mình biết và mình nghĩ điều này có thể giúp giảm thiểu khả năng bạn bị lừa đảo, vi rút hoặc thậm chí là phần mềm độc hại trong ứng dụng telegram. Điều này chưa được chứng minh nhưng tôi nghĩ nó có thể hữu ích và sẽ không còn nhóm nào mà bạn không tham gia sau khi bạn mở ứng dụng điện tín của mình. Lựa chọn tốt nhất là rời khỏi kênh / nhóm càng sớm càng tốt nếu bạn không biết nó là gì hoặc bạn không biết nó có an toàn hay không.

Làm thế nào để thay đổi hoặc làm thế nào để chặn? Chỉ cần tham khảo hướng dẫn bên dưới:

1.) Đi tới cài đặt.

2.) Chọn Privacy and Security.

3.) Tìm trong tab Privacy và mục group

4.) Thay đổi cài đặt từ “Everybody” thành “My Contacts”.

Bằng cách đó, nó sẽ làm giảm nguy cơ bạn bị nhiễm vi-rút, lừa đảo hoặc phần mềm độc hại trong điện tín từ những người dùng khác.

Trả lời